Излезе от печат сборникът "Българско клавирно наследство“

Произведенията в него са реализирани като звукозапис и издадени на CD

Излезе от печат сборникът „Българско клавирно наследство“, който представя няколко творчески личности от различни поколения. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс "Неофит Рилски" на ЮЗУ. Произведенията, включени в сборника, са реализирани като звукозапис и издадени на CD в изпълнение на едни от водещите пианисти в България.
В изданието са включени композиции на Марин Големанов, Иван Спасов, Филип Павлов и Йордан Гошев. Общото за всички тези творци е многостранната им дейност като композитори, изпълнители, педагози, теоретици, писатели и обществено значими фигури за музикални институции с принос към българската музикална култура.
Заложените творчески идеи и конкретната им реализация илюстрират различни подходи при създаването на клавирна музика.
Представените в изданието композиции са често изпълнявани, търсени като нотен текст и утвърдени в репертоара на много пианисти в България и чужбина, което ги прави важна част от българското клавирно наследство.
Сборникът е издаден с подкрепата на Националната научноизследователска програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР) на Министерството на образованието.
Книгата е налична в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, в библиотеката на Югозападния университет и библиотеките на висшите училища в страната. Изданието е депозирано в Академията за музикално и театрално изкуства във Виена, Австрия.
Предстои предоставянето на сборника в Техническия университет в Дортмунд, Университета Оснабрюк, Германия, Университета „Александру Йоан Куза“, Яш, Румъния, Университета „Македония“, Солун, Гърция, както и в други висши музикални училища в Европа.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"