Избрани Новини

Въвежда се нов режим на риболова в Нацио­нален парк "Пирин“

Разрешено е в светлата част на денонощието от 1 февруари до 30 септември

Със заповед на директора на Нацио­нален парк „Пирин“ Росен Баненски се въвежда нов режим на любителския ри­болов на територията на Парка.

Забранени за риболов са следните езера: Каръмски езера, Тодорини очи, Валявишки дупки (Свински), Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежан­ски, Бански (в парков участък Безбог), Рибни (в парков участък Безбог), Кремен­ски, Каменишки, Корнишки, Василишко, Василашки (без Долно Василашко), Су­ходолски (Разложки Суходол), Горното и Средното Брезнишки езера.

Язовир „Жребчево“ отново е апетитна хапка за бракониерите

Забранява се риболова и в следните реки и речни участъци: Василашка – от Долно Василашко езеро до вливането й в р. Дамяница; Дамяница – от Тияците до Долно Василашко езеро; Средната – от х. „Пирин“ нагоре; Крайната; Поленица; Конска река; Малка Спанополска; Бънде­ришка – в участъка, минаващ през Рав­нака; Георгийска; Синанишка; Десилица – от границата на Парка нагоре; Типишка; Газейска; Юленска, Бела река.

Всички останали реки и речни участъци са разрешени за риболов, съгласно Пла­на за управление на Национален парк „Пирин“. Люби­телският риболов се разрешава само за лица с редовен риболовен билет и при спазване на следните условия:

1. Разрешено време – светлата част на денонощието, в периода от 1 февруари до 30 септември;

2. Разрешени дни от седмицата – събо­та, неделя и официални празници;

3. Разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука;

4. Разрешени количества – до 2 кг при еднодневен риболов, но не повече от 8 бройки или един екземпляр, надхвърлящ 2 кг. Това не се отнася за американска пъстърва и сивен;

5. Разрешена стръв – само изкуствена.

При констатирани нарушения по горе­посочените точки и условия и неспазва­не на настоящата заповед, се прилагат административно-наказателните разпо­редби, предвидени в Закона за защите­ните територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за рибарството и аквакултурите и Плана за управление на Парка.

Повече подробности относно режима на риболов може да се намерят на сайта на Нацио­нален парк „Пирин“.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)