Днес е Световен ден на социална справедливост

Денят носи специално послание

20 февруари е Световен ден на социална справедливост. Той е обявен през 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 ноември 2007 г.

Световният ден на социалната справедливост носи специално послание, в което се съдържа важна част от мисията на Министерството на труда и социалната политика. То стои във фокуса на политиките за повишаване на благосъстоянието на българските граждани чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот.

Този призив е водещ в усилията да бъде гарантирано справедливо разпределение на резултатите от икономическия и социален напредък.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"