В Банско обявиха ученически конкурс за Световния ден на Земята

Заявките за участие се подават до 2.04.2021 г.

По случай Световния ден на Земята – 22 април, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Банско организира конкурсна програма в различни направления.
Всички желаещи на възраст до 18 години, живущи или учащи на територията на община Банско,  имат възможността да покажат индивидуално или групово своите умения и таланти в следните направления: музика/песен или танц/, артистично изпълнение, изработване на предмети от отпадъчни материали, изработване на плакат или проект на екотема.
Заявките за участие се подават до 2.04.2021 г. на адрес: Банско, пл.„Никола Вапцаров”№1, ст.305, за Мария Главчева или на електронен адрес: [email protected]
За повече информация и изтегляне на формуляра за участие в съответните учебни заведения в линка:


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"