Читалищни дейци в Благоевград се събират за отчет

Ще избират нов председател и настоятелство

Читалищното настоятелство на НЧ "Н.Вапцаров 1866" - Благоевград свиква общо отчетно-изборно събрание с дневен ред отчет за дейността на читалището за 2020 година, финансов отчет за 2020-та, разглеждане и одобряване на основните насоки за развитието на читалището за 2021-ва година, проекто-бюджет и членски внос, избор на председател, настоятелство и поверителна комисия.

Събранието ще се проведе днес от 18.00 часа в зала "22-ри септември".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен