Децата на Кресна възпяха в творби Апостола

Проведе се конкурс на тема "По стъпките на Апостола"

Община Кресна, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и СУ "Св.Паисий Хилендарски" в града обявиха конкурс по случай 148 години от обесването на Васил Левски на тема "По стъпките на Апостола".
Учениците от 5 до 7 клас трябваше да подготвят презентация, а с кратко видео за Апостола трябваше да се представят учениците от 8 до 12 клас.
Днес кметът на община Кресна Николай Георгиев лично връчи наградите на отличилите се средношколци в двете категории:
ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
- Трето място за Александра Нушкова, 5 клас;
- Второ място за Анастасия Ташева, 6 клас;
- Първо място за Борислава Веселинова, 6 клас;
ЗА КРАТКО ВИДЕО
- Трето място за Михаела Михайлова, 9 клас;
- Второ място за Петя Лазарова 8 клас;
- Първо място за Дона Велкова 10 клас.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"