Разлог ще се поклони пред подвига на Васил Левски

През 1869 г. основава в Кипревата къща революционен комитет

Днес община Разлог ще се поклони пред подвига на безсмъртния и свиден син на България.
Пред Левски, който не остана в историята.
Защото неговите възгледи са модерни и пресичат границите на времето: „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“
Васил Левски е свиден на Разлог.
През 1869 г. Васил Левски основава в Кипревата къща в Разлог революционен комитет, заедно с още 12 души наши съграждани.
Свободата за него е не само цел на всяка борба.
Тя е условие и изходно начало за живота и успеха на всеки отделен човек, на всеки народ, на човечеството.
Призивът му „Свобода и всекиму своето” и днес е девиз на младите българи.
Поклон, Апостоле!


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен