Реконструират отводнителния канал в Левуново

Министерският съвет одобри проекта

Днес на свое заседание Министерският съвет одобри внесения от кмета на община Сандански  Атанас Стоянов проект за реконструкция на отводнителния канал в село Левуново. На заседанието на правителството присъства и кметът Стоянов, който представи проекта и мотивира искането за финансиране.
Одобреното предложение е на обща стойност 910 902 лв. с ДДС.
Предвижда се изграждане на две подпорни стени на отводнителното дере – дясната е с дължина 90 м, а лявата укрепителна стена е с дължина 273 м. Дерето, което е в регулационните граници на селото, от години създава сериозни проблеми за населението при проливни дъждове и по-високи нива на водите.
От двете си страни дерето граничи с недобре укрепени улици и това създава условия за свличане на земни маси, а и често причинява немалко материални щети за живущите около него.
С укрепването на улиците и реконструкцията на дерето ще се предотврати преливането на дъждовни води от него. Неговата корекция несъмнено ще ограничи и неприятните миризми от канала, като допринесе за по-чиста и благоустроена жизнена среда в селото.
Реализирането на проекта ще спомогне за цялостното благоустройство на района и ще повиши чистотата на водите, въздуха и околната среда в село Левуново.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен