СБУ: 27% от учителите искат да се ваксинират срещу Ковид-19, 46% не желаят

Животът

17-02-2021, 07:28

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Огромната част има доверие на специалистите, а не на личните лекари

В периода 9-13 февруари 2021 г. Синдикатът на българските учители, съвместно със Сдружение на директорите в средното образование в Република България, проведе обширно изследване сред учителите за нагласите, информираността и очакванията за начините на ограничаване и преодоляване на КОВИД-19. В изследването са се включили 13 177 учители.

Проучването показва, че 27% от учителите твърдо са заявили желанието си да се ваксинират. Все още се колебаят 27%, а останали 46 % на този етап не планират да се ваксинират.

Най-силно влияние върху решението на учителите оказват експертните мнения на медицински специалисти, изразени в медии и социални мрежи (52,7%). Това означава, че учителите сериозно се интересуват от проблема, активно следят изявите на авторитетите в областта и имат доверие на техните становища и препоръки. Прави впечатление невисокият процент на доверие и влияние към личните лекари, който е едва 10,8%.

Желанието да се върнат към обичайния начин на живот е най-мотивиращо за учителите да се ваксинират (43%), както и убедеността им в ползата от ваксините (31,7%), и че само така могат да бъдат защитени при многочасовото ежедневно общуване с учениците (16,9%). Решението да се ваксинират не се влияе съществено от мнението на другите колеги, като то е минимално – едва 3,3%.

Най-големите притеснения сред изразилите нежелание да се ваксинират са страх от евентуални странични ефекти (47,6%), липса на яснота дали ваксината няма да им навреди при наличието на други заболявания (32,4%) и липсата на доказателства, че ваксината ще ги пази ефективно за достатъчно дълъг период от време (31,1%). Само 11,3% са заявили, че не са привърженици на ваксините, което отново извежда като основна причина за липсата на доверие към ваксинирането на недостатъчната информираност по проблема.

Четиридесет и четири процента от преподавателите са заявили, че биха се ваксинирали, ако имат достатъчно достоверни данни за ефикасността и безвредността на ваксината върху различните възрастови групи. Повече информация за страничните ефекти на ваксините би повлияла положително на решението на 33,8% от анкетираните, а увереността, че ще изградят траен имунитет към заболяването би мотивирала 31,9% от тях.

Главният източник на информация за ваксините срещу КОВИД-19 за учителите е телевизията – 71,5% от анкетираните, както и различните интернет сайтове – 37,1%. Сравнително слаба е информираността от РЗИ и медицинските лица в училище – 12,5%, както и от колеги и приятели – 11,4%.

Едва една пета от учителите (20,6%) оценяват наличната информация за ваксините като достатъчна и достоверна.

Забележка: Сборът от процентите при отговорите на някои от въпросите е по-голям от 100, тъй като в тях анкетирани учители са посочвали и по повече от един отговор.

Изводите, които се налагат от проучването на СБУ, са, че учителите имат положителна нагласа към ваксините, проявяват интерес и търсят научни доказателства за тяхната ефективност, но все още голяма част от тях не откриват достатъчно достоверна и надеждна информация. От Синдиката отчитат, че е необходима по-сериозна разяснителна кампания от страна на РЗИ и други медицински авторитети в областта на имунологията.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"