Закриха Дома за медико-социални грижи за деца в Благоевград

Създава се Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Съгласно постановление на МС за структурни промени в системата на здравеопазването, Домът за медико-социални грижи за деца в Благоевград се закрива считано от 15 февруари 2021 година и от същата дата се създава Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания–амбулаторен блок, който ще ползва материалната база на дома, предаде БНР. 

В Центъра ще се предлагат интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания и хронични заболявания, отглеждани в семейна среда в общността, с цел превенция на изоставянето и насърчаване на отговорното родителство“, информира досегашният директор д-р Татяна Спасова. 

Тя припомни, че през миналата година се е извършила оценка на потребностите и е организирано поетапно извеждане на децата, настанени на резидентна грижа в дома в Благоевград. Пет от тях с висок медицински риск са настанени в Дома за медико-социални грижи за деца в Плевен, а три – със среден медицински риск, са преведени в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“– Благоевград.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"