15 февруари: Международен ден на скаутите

В България скаутската идея идва още през 1911 година

Основите на скаутската организация са поставени през 1907 година от  бившия военен лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия. Той създава първия скаустки отряд - събира 15-20 момчета от градските улици и ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси. Организацията  на скаутското движение има три нива - Световна организация на скаутското  движение, регионални организациии и национални организации. Числеността  на скаутите по света е около 38 милиона души, организирани в 154  страни, разделени на пет региона - Европа, Евразия, Интер-Америка, Африка и Азия-Пасифичен. Европейският скаутски регион е със седалище в Женева и наброява 2 милиона членове.

В България скаутската идея идва още през 1911 година. Генерал Н.Жеков, командир на Първи пехотен полк, прави първите опити да създаде нова система за извънучилищна подготовка на момчета. Формира първия за страната ни разузнавачески отряд в София. Балканската и Първата световна война обаче препятстват организирането на скаутско движение. След  войните, под влиянието на руски емигранти-белогвардейци и с опита, който те имат от организацията "Руски скаут", се установяват и първите  скаутски звена. През 1921 г. във Варна под ръководството на  скаут-мастера Майкъл Уелс, англичанин на руска служба, се създава първият отряд-разузнавачи в страната. В него се включват предимно деца на руски емигранти.
През 1922 година бойскаутски организации са изградени в Самоков и София. Година по-късно скаутите от трите града се сдружават в Организацията на  българските младежи-разузнавачи (ОБМР), която е призната за редовен член на Световното бюро на бойскаутите със седалище в Лондон. През 1940 година организацията се саморазпуска. Главна причина за това е  натискът на Министерството на войната.