Избрани Новини

ЦИК назначи състава на Районната избирателна комисия в Плевен

Комисията ще бъде от 15 членове

Централната избирателна комисия със свое решение от 11 февруари 2021 г. назначи Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район - Плевен, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен. Към предложението са представени протокол от 02.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевен ще бъде от 15 членове. Назначени са:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ярослав Николов Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айгюл Алиева Хасанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диян Любомиров Свраков

СЕКРЕТАР: Николай Тодоров Яков

ЧЛЕНОВЕ:

Анатолий Емануилов Манолов

Евгения Върбанова Станева

Евгения Вескова Миланова

Красимир Димитров Данков

Пламен Тодоров Иванов

Юлия Генова Петровска

Илияна Николова Нинова

Цветелина Иванова Симеонова

Радослава Илийчева Радкова

Владислав Константинов Константинов

Петър Бориславов ЖековТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)