Днес е Световен ден на радиото

Първоначалната идея е на испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО

13-ти февруари се отбелязва като Световен ден на радиото.

Първоначалната идея за създаването на такъв ден е на испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО - организацията за образование, наука и култура на ООН. След няколкогодишни проучвания и дебати се определи датата 13-ти февруари - рождената дата на радиостанцията на Организацията на обединените нации през 1946 г. Световният ден на радиото има за цел да се повиши информираността за значението на радиото, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио, подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.

Радиото е медията, без която не можем, която завинаги промени общуването между хората. Независимо кога, как и къде слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер,  преди да си легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас.

Още от своето създаване радиото се доказва като най-бързото, най-доброто и най-достъпното средство за социално общуване. Радиовълните преодоляват границите, разстоянията и свободно достигат до всеки и навсякъде. Много технически новости са навлезли през годините, много са хората, допринесли, за да стане радиото това, което е днес – медията, без която не можем. Затова е време да изкажем своята любов и признателност на глас! И каква по-добра идея от тази да установим дата, на която да празнуваме Световния ден на радиото!

Радио е най-универсалната среда, използвана от 95% от населението на света. Изискващи  относително евтина и проста технология, радиопредаванията достигат до най-отдалечените и изолирани общности. Интернет и мобилните технологии разширяват достъпността на радиото и увеличават потенциала му. Според Международния съюз за далекосъобщения, 75% от домакинствата в развиващите се страни притежават най-малко един радиоприемник.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"