Заради птичия грип: Над 330 000 птици са унищожени в Славяново

Няма случаи на заболяването в лични стопанства

Няма регистрирани случаи на високо патогенна инфлуенца по птиците в личните стопанства. Ситуацията не налага да се унищожават птици, отглеждани в домашни условия. В това бе категоричен директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов, който днес представи актуални данни за ситуацията пред областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова.

Комисията взе решение с цел ограничаване разпространението на заболяването високо патогенна инфлуенца по птиците в други общини да задължи кметовете на населените места спешно да организират и извършат преброяване на птиците кокошови и водоплаващи и да съберат информация за броя на отглежданите в личните стопанства птици. Комисията натовари ОДБХ Плевен организира и проведе пробонабиране на птиците, отглеждани в личните стопанства в три- и десеткилометровите зони около установените огнища на заболяването като при едновременно отглеждане на кокошки и водоплаващи птици ще се вземат проби от водоплаващите. Заместник-областният управител Татяна Божинова призова да бъдат посочени местата за загробване в 3 и 10 километровите зони, защото до този момент има постъпила информация само от с. Мечка.

От доклада на д-р Йорданов стана ясно, че към 11 февруари има регистрирани огнища на заболяванията в 4 птицевъдни обекта, намиращи се на територията на  бившия птицезавод в землището на гр. Славяново. Това са птицеферми за отглеждане на кокошки носачки, на пекински патици и кокошки, родителско стадо, намиращи се в птицецентрове с номера 4, 5, 11 и 14 на територията на бившия птицезавод в гр. Славяново.

Общо загинали от заболяването и  умъртвени по хуманен начин са над 330 000  птици. Всички те са загробени на утвърдената за целта площадка.Спазени са всички изисквания за дезинфекция и подготовка на ямата за загробване. Извършена е дезинфекция на халетата в засегнатите птицеферми, на пътищата и подходите към тях и машините и съоръженията използвани при ликвидиране на огнищата. Извършвана е постоянна дезинфекция на превозните средства чрез дезинфекционни КПП-та, информира директорът на ОДБХ – Плевен. Той обяви, че предстои през следващите дни да бъдат загробени и количествата фураж, които се намират във фермите. Специална комисия от експерти извършва епизоотично проучване за начина на възникване на огнищата на заболяването. Следващата седмица предстоят и действия по обезщетяване на собствениците на фермите.

Йорданов подчерта, че е важно е да се спазват изискванията за отглеждане на птици на закрито в личните стопанства на територията на областта и съхраняване на закрито на фуража. С особена сила това важи за 9 –те селища в три и десеткилометровите зони около огнищата. Това са гр. Славяново, с Коиловци, с.Мечка, с.Асеново, с.Новачене, с.Дебово, с.Бацова махала, с.Трънчовица и с.Тотлебен.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"