Излезе сборникът с научни статии от симпозиума "Мегалитни паметници и култови практики”

Сборникът съдържа трудове на учени от четири континента

Излезе от печат сборникът "Proceedings of Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices". Той включва научни статии от Третия международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики", който се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски" през месец септември.

Сборникът съдържа трудове на учени от четири континента, които представят широкото разпространение на мегалитните паметници и култа към скалата, като световно явление.

В тома са включени тридесет и девет статии на автори от над 12 държави, сред които представители на Бостънския университет (САЩ), Университета в Бъфало (САЩ), Херценовския университет в Русия, както и учени от редица университети и научни институции от Аржентина, Франция, Италия, Индия, Гърция, Словения, Турция и други.

Основен организатор на симпозиума и съставител на сборника е колегиумът на "Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури" към ЮЗУ "Неофит Рилски". Редакторският колектив включва гл.ас. д-р Димитрия Спасова и гл.ас. д-р Антон Генов. Томът е рецензиран от проф. д.н. Радослав Заманов и проф. д-р Иванка Влаева.

Сборникът съдържа 540 страници текст на английски език, с цветни илюстрации. Автор на корицата е доц.Христо Шапкаров. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс "Неофит Рилски", който е оборудван с нова и модерна техника.

Изданието е посветено на 60-годишнината на основателя на Центъра за древни култури и основоположник на Симпозиума проф. д.н.к. Васил Марков.

Сборникът се издава с подкрепата на Националната научноизследователска програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката на България, както и на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски".

Реализиран е с любезното партньорство и участие на катедра "Културология" на ЮЗУ "Неофит Рилски", Института за космически изследвания и технологии при БАН; Народна астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора; Laboratory of Folklore and Social Anthropology, Democritus University of Thrace, Greece; Student Association "Ekataios" Hellenic Open University, Greece и др.

Сборникът е наличен в библиотеката на Югозападния университет "Неофит Рилски", като в най-кратки срокове ще бъде разпространен сред библиотечната мрежа в страната и чужбина.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"