Публично ще обсъждат проектобюджета на община Кюстендил за 2021 г.

Ще се проведе от 17:00 часа

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2021 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. По традиция, и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, ръководството на общината кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2021 г.

Публичното обсъждането ще се проведе днес от 17:00 часа.

Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2021 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2021 г. са обявени на официалната страница на Общината на 29.01.2021 г. за запознаване на заинтересованите страни и можете да ги видите тук

Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 със заповеди на министъра на здравеопазването - Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка до 30.04.2021 г., физическото присъствие в залата на Общината по време на обсъждането е ограничено до 30% от капацитета на залата или до 10 човека.

С цел включването на оптимално много желаещи за участие в публичното обсъждане, то ще се проведе едновременно и чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност – ZOOM, която може да бъде изтеглена от следния линк: https://zoom.us/

За участието Ви е необходимо да отворите посочения по-долу линк и да въведете ID и Passcode.

https://zoom.us/j/97701604421?pwd=YmF4UU9ORm8wbVpLM0IxVGxnbG1EZz09

Meeting ID: 977 0160 4421
Passcode: 816923

За ефективното ви включване в дискусията е необходимо да имате инсталиран на електронното ви устройство микрофон, желателно е наличието и на камера.

Пълен запис от общественото обсъждане на бюджета на община Кюстендил ще бъде приложен към протокола и материалите за общински съвет.

При проблеми с включването ви в публичното обсъждане онлайн, можете да потърсите съдействие от инж. Лилия Станкова – 0882 88 50 18.

Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2021 на Община Кюстендил можете да направите до 17:00 ч. на 10.02.2021 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес [email protected] или по време на публичното обсъждане, като всеки, който желае, може да се включи с видео разговор в публичното обсъждане или да изкаже своето мнение писмено чрез чата на платформата.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия