Избрани Новини

МРРБ: Продължават дейностите по изграждане на участък от пътя Струмяни – ГКПП "Клепало“

Предстои сключване на договор за проектиране за рехабилитация и доизграждане на участъка

Предстои сключване на договор с избрания изпълнител за изработване на технически проект за рехабилитация и идеен проект за доизграждането на участък от третокласния път Струмяни – ГКПП „Клепало“ с дължина около 17 км. Предложената цена е 896 280 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 150 календарни дни.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол.

През 2018 г. бе извършен превантивен ремонт на 22 км от третокласния път, напомни Аврамова. С изпълнението на му значително се подобриха експлоатационните качества в тези отсечки на транспортната връзка с планирания за изграждане ГКПП „Клепало“ на границата с Република Северна Македония. В останалата част от пътя, е необходимо изпълнението на ново строителство, коментира тя.

Технически проект ще бъде изработен за рехабилитация на участъка от км 0+000 до км 0+650 (преди пътен възел на автомагистрала „Струма“). Той ще включва решения за възстановяване на експлоатационните качества на отсечката, повишаване носимоспособността на пътната настилка и подобряване на отводняването.

За участъка с начало преди пътно отклонение за с. Колибите до началото на площадката на ГКПП „Клепало“ се предвижда изработване на идеен проект за изграждане на ново трасето. За одобреното от компетентните органи трасе ще се изготви технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за теренно осигуряване доизграждането на пътя.

Изпълнителят ще трябва да извърши геодезически измервания, да представи ситуационно и нивелетно решение на бъдещото трасе, идейни проекти за новите съоръжения, конструктивно обследване на съществуващите съоръжения с проектно решение за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи, извършване на инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект.

На следващ етап ще се обявят обществените поръчки за избор на изпълнител на строителството и строителен надзор.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ, в качеството си на Управляващ орган, е в процес на разработване на Програмен документ за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2021-2027 г., с източник на съфинансиране Инструмента за предприсъединителна помощ. Вследствие на проведените проучвания и регионални консултации с местните общности от двете страни на границата, като стратегически инфраструктурен проект за развитието на трансграничния регион е изведен проектът „Изграждане на нов ГКПП „Клепало“ между общините Струмяни и Берово“. Съгласно хода на преговорния процес с Европейската комисия по програмата се очаква проектът да бъде изпълнен в периода 2021 – 2027 г., информира Аврамова.

С изпълнението на двата обекта – нов граничен пункт и нова пътна инфраструктура, ще се постигне по-голяма свързаност между двете държави, улеснен транспортен поток и обмен на стоки, както и икономическо развитие на пограничните области, подчерта регионалният министър.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)