Избрани Новини

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

В първи Благоевградски - 11 мандата

На основание чл. 247 от Изборния кодекс и Указ № 26 от 28 януари 2021 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г.) на президента на Република България, Централната избирателна комисия определи броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 07-04-91 от 02.02.2021 г. (вх. № НС-00-15 от 02.02.2021 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:

Първи МИР Благоевградски  01  11 мандата

Десети МИР Кюстендилски   10    4 мандатаТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)