33 са новите случаи на Ковид 19 в Благоевградска област

Най-много са в Разлог – 8

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 към 2.02.2021 г. са  общо 33. 
В Банско – 3, Годлево – 2, Благоевград – 6, Долен – 1, Гоце Делчев – 4, Кочан – 1, Кресна – 1, Петрич – 1, Разлог – 8, Сандански – 4, Сатовча – 1 и Юруково – 1.