Отложиха делото срещу В.Илиев и М.Пильоков, обвинени в престъпления по служба

Съдебното заседание бе отложено по молба на вещите лица

Окръжен съд- Благоевград отложи делото срещу В.Илиев и М.Пильоков, подсъдими за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпления по чл.282 ал.2 вр. ал.1 пр.2 вр. чл.26 ал.1 НК, чл.219 ал. 4 НК вр. чл. 26 ал.1 НК.

Съдебното заседание бе отложено по молба на вещите лица, които поискаха удължаване на срока за изготвяне на експертиза.

Припомняме, че делото стартира през октомври 2017 година. До този момент са проведени 17 открити съдебни заседания и са разпитани десетки свидетели. Материалите по делото са няколко тома, като само обвинителният акт е с обем от 1767 страници.

Пресцентърът на Окръжен съд - Благоевград припомня още, че В.Илиев е обвинен, че в периода от 1.01.2017 година до 19.11.2017 година като кмет не е изпълнил служебните си задължения и не е провел процедури за възлагане на малки обществени поръчки – открит конкурс за доставка през 2007 г. и 2008 г., и обществени поръчки за доставка през 2009 г., 2010г. и 2011г. на лекарства и лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в община Петрич. Според държавното обвинение с тези свои действия обвиняемият целял да набави за „Фарма Петра“ ЕАД гр.Петрич облага в размер на 926 281.91 лв. без ДДС. А от деянието му настъпили значителни вредни последици в същия размер за Община Петрич.

М.Пильоков е обвинен, че в периода от 20.04.2006 г. до 19.10.2011 г. в Петрич в качеството си на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, а именно главен счетоводител в Община Петрич, умишлено не положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество в общината. Същият не създал организация за законосъобразното управление и разходване на делегираните в общинския бюджет държавни целеви средства за лекарствени продукти, предписвани и отпускани на ветераните от войните и за заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. В резултат на това за Община Петрич настъпили значителни щети в особено големи размери - 1 117 697,81 лв., като случая е особено тежък.

Следващото заседание по делото е насрочено за 14.06.2021 г. от 10.00 часа.