Изложба посветиха на 150-годишнината от рождението на Даме Груев

Фотодокументалната част проследява жизнения път и революционната дейност

В новата многофункционална зала на Регионален исторически музей - Благоевград бе открита изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на Даме Груев. Д-р Елена Александрова, уредник в отдел "Българските земи XV-нач. на XX век, откри експозицията. Фотодокументалната част проследява жизнения път и революционната дейност на Даме Груев, както и материали от фонда на Регионалния исторически музей-Благоевград.

Акцент в експозицията е писмо на Даме дееца до Христо Матов, изпратено от Кюстендил на 9 април 1905 г., в което се третират въпроси относно организирането на Кюстендилския пограничен пункт. Интерес представляват оригиналните фотографии на Груев заедно със скопските дейци в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание, както и портретни снимки на дееца. Изложбата пресъздава клетвените символи, пред които се извършва посвещаването в тайните на революционната организация – Евангелие, револвер и кама. Могат да се видят още печатни издания, посветени на дейността на Даме Груев, както и биографични очерци, отпечатани през първите десетилетия на ХХ в.