Делото "Дупнишка популярна каса“ е през март

Пострадалите са 222 души

Окръжен съд – Кюстендил насрочи разпоредително заседание по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“, след като Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу Ивона Бл., съпругата на починалия председател на „Дупнишка популярна каса“ – Георги Бл. Съдия Надя Георгиева насрочи разпоредителното заседание за 17, 18 и 19.03.2021 година, от 10,00 часа в Съдебната палата в Кюстендил, като определи и по три резервни дати за месеците април /19, 20, 21.04./, май /17, 18 и 19.05./, юни /14, 15 и 16.06./ и юли /12, 13 и 14.07./, за които дата и час да се призоват страните по делото в една призовка.

Срещу подсъдимата са повдигнатите и предявени обвинения за следните престъпления:
1/ По чл. 252, ал.2 (причинени другиму значителни вреди), вр. с ал. 1 (извършвал по занятие банкови сделки), вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и глоба от 5 000 лв. до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
2/ По чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък) вр. с ал.4, вр. с ал.3, т.1 и т. 2 - т.нар, „изпиране на пари", за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал. 1 т.6 и т.7 от НК и
З/ По чл.255, ал.3 ( данъчни задължения в особено големи размери) вр. с ал. 1 (избегнал установяване и плащане на дан. задължения), т.2 (потвърдил неистина) вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК -т.нар. „избягване установяване или плащане на данъчни задължения", за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

Пострадалите според обвинителния акт от първото престъпление са 222 души. Те ще се призоват за разпоредителното заседание през месец март и резервните му дати, като се подредят в списъка по азбучен ред и се разделят по равен брой, от по 74 лица за всяка от трите дати през посочените месеци.

ВАЖНО: Чрез призовките на пострадалите физически лица ще им бъде указано, че явяването им в разпоредително заседание не е задължително.

Предвид епидемичната обстановка в страната, съдът препоръчва на пострадалите, при желание да упражнят правата си по чл.247б, ал. 3 и ал.4 от НПК, да направят писмено своите искания за конституиране като граждански ищец и частен обвинител в 7-дневен срок от съобщаването им за насрочване на разпоредителното заседание. Съдът разяснява на пострадалите, че граждански иск могат да предявят и пред граждански съд.

При наличие на епидемична обстановка в страната от COVID-19 на датите, определени за провеждане на откритите съдебни заседания, с цел осигуряване на мерки за безопасност в съдебната зала на Окръжен съд – Кюстендил, пострадалите ще бъдат допускани последователно, един след друг, като броят им в съдебна зала и палата следва да не надвишава 5 лица, в които случай, в съдебна зала следва да присъстват до 15 лица.

Съдът указва на подсъдимата, че участието й по делото е задължително, като при неизпълнение на това задължение без уважителна причина взетата й мярка за неотклонение „парична гаранция“ може да бъде изменена в по-тежка, като се отнеме в полза на държавата внесената парична гаранция или й се наложи глоба до 1 000 лв.

Окръжен съд – Кюстендил указва на подсъдимата, прокуратурата, защитата и пострадалите, че след приключване на разпоредителното заседание и при евентуално насрочване на делото в съдебно заседание, горепосочените резервни дати ще се считат за дати за разглеждане на съдебни заседания.

Информация за хода на делото ще бъде редовно публикувана на електронния адрес на Окръжен съд – Кюстендил, секция „Пресцентър“: https://kyustendil-os.justice.bg/bgСнимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"