Дупнишкият съд осъди през 2020-та 81 шофьори, употребили алкохол или дрога

76 от подсъдимите са мъже, а 5 - жени

Районен съд – Дупница е приключил през 2020 година 83 наказателни дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества. От тях само по две дела производствата са прекратени - едното, поради смърт на обвиняемия, а при другото - съдът не е уважил направеното искане за одобряване на сключеното споразумение между прокуратурата и защитата на обвиняемия. Останалите 81 дела са приключили с осъдителни присъд /споразумения. Статистиката показва, че 76 от подсъдимите са мъже, а 5 - жени.

Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили 11 водачи на МПС, 9 от тях за повторно управление на МПС след употреба на алкохол и двама за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Максималният размер на наложените наказания е 10 месеца лишаване от свобода.

70 водачи на МПС са получили наказания „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца до 1 година и 6 месеца, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от 3 години. На някои от водачите, съдът е наложил и наказание „глоба“, в размер от 200-500 лв. От тези 70 водачи на МПС, 63-ма са управлявали след употреба на алкохол, с концентрация над 1, 2 на хиляда- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а останалите седем водачи са извършили престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК- управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.

Наказателни дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, приключени от РС – Дупница през 2019 година, са били 118 или с 35 повече спрямо 2020 г. По 48 от тях подсъдимите са били с обвинение за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.