Нивата на реките в Югозапада ще се повишават

Има опасност от възникване на поройни наводнения

В анализа си относно хидрологичната обстановка в Западнобеломорския басейн НИМХ съобщава, че през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават в резултат на валежи. В периода 10-12.01.2021 г. повишенията на речните нива във водосбора на р.Струма и в долните части от водосбора на р.Места ще са значителни.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: На 10.01.2021 г. и през нощта срещу 11.01.2021 г. във водосборите на реките Струма, Места (по основната река под с.Огняново и във водосбора на р.Мътница), Петровска. На 11.01.2021 г. и през нощта срещу 12.01.2021 г. в средната част от водосбора на р.Струма (по основната река и във водосборите на реките Новоселска, Лисийска, Логодашка, Стара река, Сушичка, Потока, Цапаревска), в долната част от водосбора на р.Места (по основната река и във водосборите на реките Лъкенска, Костена, Бистрица), в долната част от водосбора на р.Доспат (във водосбора на р.Осиковска).Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"