91 държавни професионални гимназии ще получат ново спортно оборудване

Със средствата ще се доставят комбинирани тренировъчни фитнес системи за открито

91 държавни професионални гимназии в страната, в които се обучават 32 хиляди младежи, ще получат ново спортно оборудване. С инвестицията от 2,5 млн.лв. от ОП „Региони в растеж“ се  цели да се насърчи физическата активност в училище и да се подкрепи здравословния начин на живот, защото спортът е здраве, самодисциплина, възможност за рекреация, изграждане на екипи.
Със средствата ще се доставят и монтират комбинирани тренировъчни фитнес системи за открито, също така уреди за физкултурните салони, спортните зали, спортните площадки и игрищата, с които ще се подобри качеството на образователната среда чрез обновяване на спортната материална база .
Съоръженията и оборудването ще бъдат използвани за нуждите на учениците, както и за осъществяване на извънкласни занимания или от външни за училището лица в останалото време.
Нови спортни придобивки ще имат гимназии в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, Монтана, Козлодуй, Видин, Горна Оряховица, Севлиево, Търговище, Разград, Добрич, Гоце Делчев, Смолян, Благоевград, Петрич, Кюстендил, Перник, Велинград, Ботевград, Ямбол, Банско, Генерал Тошево, Хасково, Казанлък, Стара Загора, Сопот, Дупница, Шумен, Силистра, Сливен, Ловеч, Габрово, Свищов, Кнежа, село Владимирово и др.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен