В Симитли разкриват нова социална услуга – "Асистентска подкрепа"

Приблизително 140 000 лева ще бъдат осигурени за помощта на хора с увреждания

Нова социална услуга се създава в община Симитли от началото на 2021г.

Приблизително 140 000 лева ще бъдат осигурени за помощта на хора с увреждания и други в нетрудоспособна възраст, които не могат да се обслужват сами.

Новата социална услуга е държавно-делегирана дейност и се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби, това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен