Обществено обсъждане за поемане на общински дълг се състоя в Благоевград

Парите са за реконструкции на 11 улици в централна градска част

Обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Благоевград, финансиран от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД чрез „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ се проведе вчера.
Кметът инж.Румен Томов покани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Благоевград да участват в публичното обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг. Общественото обсъждане се състоя от 17,00 ч. в зала „22-ри септември“ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на коронавирус в страната.
Кметът инж.Томов запозна присъстващите с целите на проекта и основните дейности, общественото обсъждане продължи час и половина.
Градоначалникът обясни предназначението на дълга за осигуряване на финансови средства за проект „Реконструкция на 11 улици в ЦГЧ Благоевград /подмяна на водопровод и канализация и рехабилитация на уличната настилка/ на ул.„Борис Сарафов“, ул.„Неофит Рилски“, ул.„Васил Априлов“ /о.т. 200 - о.т.183/, ул.„Сергей Румянцев“, ул.„Петър Стоянов“, ул.„Сава Михайлов“, ул„Алеко Константинов“, ул.“Патриарх Евтимий“, ул.„Васил Априлов /о.т.107 - о.т.125/, ул. „Джеймс Баучер“, ул.„Крали Марко“.
В проекта е включено финансиране и за изместване на захранващ водопровод във връзка с реализацията на проект „Изграждане на благоустрояване на ул.„Листопад“. Стойността на кредита е 4 994 000,00 лв., срокът на погасяване е до 240 месеца от датата на подписване на договора.
По време на публичното обсъждане кметът инж. Румен Томов посочи, че водопроводите на тези 11 улици са в изключително лошо състояние. Канализационната инфраструктура е също амортизирана, мръсна вода влиза в помещенията на жилищните сгради. Това е проект, който е заложен от Община Благоевград в годините назад, но до момента не е реализиран.
„Реализираме този проект сега, защото сме длъжни да създадем нормални условия за живот за жителите на Благоевград. Има много сигнали от граждани за проблем с канализацията на ул.„Сергей Румянцев“, ул.„Крали Марко“, ул.„Джеймс Баучер“. Не трябва да се неглижират проблемите на хората. Написали сме писма до всички институции в Република България, но няма получен отговор. Нашият управленски екип предлага един вариант, който е договорен при определени добри условия“ обяви инж.Томов.
По време на дискусията гражданка, която живее на ул.„Борис Сарафов“ поясни, че улицата няма канализация и приземните етажи на жилищните сгради от дълги години се пълнят с мръсна вода. Притеснява се, че къщата й всеки момент ще падне, а данъкът сгради е висок. Тя е възмутена и пита защо дружеството „ВиК“ досега не е предприело действия по проблема, след като е крайно належащо да се започнат ремонтни дейности, които чакат от години.
Заместник-кметът по строителство инж. Евгени Терзиев обяви, че в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград за 2020 г. е включена само една улица за реконструкция, това е ул.„Мелник“.
Гражданин, който живее на ул. “Сергей Румянцев“, обяви, че канализацията и на тяхната улица също е много стара, къщата им се пълни с вода, миризмата е нетърпима и на съседите им от първия етаж се наложило да се изнесат на друго място. Многократно са подавани сигнали за отводняване на жилищната сграда, която вече е наклонена.
Кметът инж.Томов по време на публично обсъждане заяви, че Община Благоевград никога не отказва диалог с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград.
„Ние се стремим да разрешаваме проблемите на хората и продължаваме напред с ясна стратегия за развитие на Благоевград“, заключи дискусията кметът.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен