19 нови автомобила получи ОДМВР - Благоевград

Те са по проект "Подкрепа за справяне на миграционния натиск по българските външни граници“

С оглед на солидарността за защита на външните граници на ЕС и разпределението на тежестта между страните членки, Република България бе подкрепена в националните си усилия чрез Инструмента за финансова подкрепа за външните граници и визите, част от Фонд „Вътрешна сигурност“, със средства за разширяване на капацитета за надзор, реакция и гранични проверки, намаляване на миграционния натиск по външните сухоземни граници на ЕС и предотвратяване на незаконното им пресичане.

Дейности са реализирани в рамките на грантови споразумения „Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници“, „Незабавно укрепване на капацитета за интегрирано наблюдение, комуникация и информационни системи на външните граници на Република България“ и „Повишаване капацитета за противодействие на миграционния натиск по българските външни граници“, подписани между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия (ЕК), и Министерството на вътрешните работи.

В рамките на проект HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 „Подкрепа за справяне на миграционния натиск по българските външни граници“ в ОДМВР-Благоевград са получени 16 автомобила “Great Wall Hover“ и 3 автомобила „VW Tiguan“, които са с повишена проходимост и оборудвани с комуникационен терминал ТЕТРА, система за автоматична идентификация на регистрационните номера на моторните превозни средства, таблет, светлинно-звукова система и разтегателни бариери. Те се използват от полицейските служители за подпомагане на ефективното контролиране на външните граници чрез осъществяване на патрулна дейност в зоните за граничен контрол на външните сухоземни граници на ЕС (дълбочина в територията на страната от 30 км и дължина 818 км) и участие в съвместни специализирани операции с Главна дирекция „Гранична полиция“. По същия проект дирекцията е получила и една мобилна техническа работилница за поддръжка на терен на системата за комуникация ТЕТРА.

В изпълнение на проект HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България“ са подобрени условията за задържане на нередовни мигранти в РУ-Петрич. Основно ремонтирани са 6 помещения за задържане, помещение за свиждане, помещение за разпит и разпознаване и помещение за охрана и обработка на документи, като са подменени  системите за вентилация и отоплителните инсталации, а също и врати и прозорци. Изградена е система за видеонаблюдение.

С осигурените чрез грантовите споразумения специализирано оборудване и иновативни технологии ОДМВР-Благоевград допринася за ефикасността на защита и постигане на целите за по-стриктен контрол на външните сухоземни граници на Европейския съюз.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"