Община Рила осигурява безплатен топъл обяд за 130 души

Услугата е от 11.01. до 27.04.2021 г.

Община Рила обяви прием на документи от кандидат-потребители за услуга „Топъл обяд“ по проект „3.1 - Топъл обяд в Община Рила в условията на пандемията от COVID-19“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя на 130 лица от общината, считано от 11.01.2021 год. до 27.04.2021 год. – в работните дни.
Право да кандидатстват имат следните лица:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Заявления ще се приемат всеки делничен ден до 30.12.2020 г. включително, от 09:00 до 17:30 часа в деловодството на Община Рила.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен