Избрани Новини

Подобряват ландшафтната среда на училището в Белица

Изграждат се няколко групи от зелени площи

Община Белица продължава изпълнението на Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, обект : СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Белица“.
След извършване на основния ремонт - енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на стария и новия корпус на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Белица, благоприятното за работа време позволи да се акцентира и върху строително-монтажните работи в двора на най-голямото училище в града.
За подобряване на ландшафтната среда на училището се преасфалтира дворът на училището, изграждат се няколко групи от зелени площи, около които се обособяват места за сядане. Изграждат се игрища за волейбол, баскетбол и футбол с изкуствена настилка. Предстои и монтиране на пейки за сядане на няколко места в двора.
Специфични цели на проекта са :
Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Създаване на подходящи условия и среда за образование. Подобрени социални и образователни услуги. Намаляване на безработицата и бедността. Развитие на устойчива образователна инфраструктура. Увеличаване на инвестиционният интерес в селския район. Икономическо развитие.


Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов