Избрани Новини

95 проверки за спазване на мерките извърши РЗИ - Благоевград в областта

здадени са 2 броя предписания и са съставени 2 броя актове

РЗИ - Благоевград продължава да упражнява контрол по спазване на противоепидемичните мерки във връзка със заповедта на министъра на здравреопазването РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. Извършените проверки на обекти с обществено предназначение на територията на област Благоевград са 95 броя. Издадени са 2 броя предписания и са съставени 2 броя актове за установяване на административни нарушения.
Проверките по контрола на горецитираните заповеди на министъра на здравеопазването продължават.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)