Избрани Новини

Командироването на съдии от районните съдилища в Окръжен съд- Благоевград остава

Съдийската колегия на ВСС не уважи исканията на съдилищата в Благоевград и Петрич

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение исканията на административните ръководители на Районен съд – Благоевград и на Районен съд - Петрич относно прекратяване командироването на съдии от районните съдилища в Окръжен съд- Благоевград. Решенията ще бъдат изпратени на председателите на районните съдилища, за сведение. Те се приети на база данните за натовареността на трите съдебни органа.

Към момента със заповед на председателя на Апелативен съд - София в Окръжен съд -  Благоевград са командировани трима съдии от Районен съд – Благоевград и двама съдии от Районен съд – Петрич. Въпреки командированите магистрати действителната натовареност на съдиите от районните съдилища остава под средната за страната. В Районен съд – Петрич според данните за натовареността на съдиите през първото полугодие на годината всички съдии гледат заповедни производства и частни наказателни дела. От друга страна, според статистическите данни за първото полугодие на 2020 г. Окръжен съд - Благоевград е с най-висока натовареност по щат след Специализирания наказателен съд и Софийски градски съд.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)