Избрани Новини

57 съдии и 131 съдебни служители в страната са с коронавирус

Карантинирани са 26 магистрати и 74 съдебни служители

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Становище на Висшия адвокатски съвет във връзка със заболеваемостта от COVID-19, с което се апелира за спазване на приетите от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Колегията прие справка за разпространението на COVID-19 в съдилищата към 14.12.2020 г., която показва, че носители на вируса са 57 съдии и 131 съдебни служители, а карантинирани са 26 магистрати и 74 съдебни служители.

Приета е също Справка за отложените по обективни причини дела, съгласно т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия, за периода от 1.11.2020 г. до 30.11.2020 г. Тя съдържа информация от 65 съдилища с отложени всичко 1 846 броя дела.

В периода 1-07.12.2020 г. на интернет сайта на ВСС са публикувани получените 7 заповеди на административни ръководители на съдилища, с 4 от които се отлагат съдебни производства, а с другите се актуализират прилаганите мерки за работа в условия на пандемия.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)