Избрани Новини

ДНП "Пирин" с реакция на снимките на убити диви кози в планината

Изпрати сигнали до Районна прокуратура - Разлог и Сандански за разследване на случая.

Днес в социалните мрежи /фейсбук и различни сайтове/ са публикувани снимки на убити диви кози и информацията, че вероятното местопрестъпление се намира в границите на Национален парк „Пирин“, район „Каменица“.
Дирекция „Национален парк Пирин“ своевременно изпрати сигнали до Районна прокуратура -  Разлог и Сандански за разследване на случая.
Дивата коза (Rupicapra rupicapra) е вписана в Червената книга на България с природозащитен статус в България застрашен подвид (EN) – Еndangered. Даден таксон принадлежи към тази категория, когато има много висок риск от изчезване поради малки популации, фрагментирано разпространение, изолация и/или бързо намаляване (численост или площ на разпространение).
Дивата коза - Rupicapra rupicapra (*) е екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), за който се прилагат разпоредбите на чл. 278 д от Наказателния кодекс, съгласно който: „Който законно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от Европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3, към ЗБР, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5 000 до 20 000 лв.
Дирекция „Национален парк Пирин” строго осъжда подобен тип противоправно поведение и полага всички усилия да не се случват такива инциденти в защитената територия.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)