Самарджийството - традиционният неврокопски занаят

Самарите се изработвали в 15 размера

Самарджийството е традиционен неврокопски занаят, свързан с транспорта и извозването на товари с коне, мулета, катъри и магарета. В миналото занаятът се е практикувал в град Неврокоп и по-големите села в региона. За изработването на предната и задната основна носеща част на самара се използват здрави и леки дървета – бук, орех или бряст, а за страничните ребра – ясен, черница, акация или леска. Другите използвани материали са шаяк, зебло, ръжена слама, овчи или свински кожи, въжета. Основният инструментариум включвал голям и малък тезгях, длета, дървени чукове, самарджийски тесли, пила, ножици, трион, бургия, сърп, игли. Самарите се изработват в 15 размера – конски, мулешки, магарешки. Според предназначението си се делят на няколко вида: мървашки – за превоз на руда и дървени въглища; кираджийски – за превоз на стоки; бинек – за езда; яръмбинек – за езда и пренасяне на товари.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен