Андрей Новаков предлага "бърза писта“ за големите инфраструктурни проекти на ЕС

Изграждането на стратегически транспортни проекти в ЕС се бави средно с 11 години

Европейската комисия да прилага ускорени процедури за подготовка и одобрение на големите инфраструктурни проекти в ЕС. Това предложи евродепутатът от ГЕРБ / ЕНП Андрей Новаков на членовете на комисията по бюджетен контрол в Европарламента. По думите му това ще намали бюрокрацията и стратегическите инвестиции ще носят навременни резултати и възвращаемост в икономиката. Новаков отправи своите препоръки при представянето на доклад на Европейската сметна палата, посветен на напредъка в реализирането на транспортни инфраструктурни инвестиции от стратегическа важност за ЕС. Изследването се основава на анализ на 8 проекта от 13 държави (България не е сред тях) и показва, че средното забавяне в изпълнението на големите инфраструктурни проекти в Европа е 11 години.

Българският евродепутат препоръчва ЕК да утвърди механизъм за предварителна консултация с държавите-членки, така че да се гарантира максимална изчерпателност и яснота за инвестиционните намерения още на ниво подаване на апликационната форма. По думите му утвърдената към настоящия момент практика на ЕК да се произнася със забележки по вече оформена документация може да забави процеса с години. Според него е важно също Комисията да предоставя по-бързо становищата си по екологичните оценки на проектите. След отпадането на раздела за големи инфраструктурни инвестиции от Общия регламент за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС е необходимо да бъдат разработени общоевропейски минимални изисквания за финансова и икономическа оценка, в това число и такива за проектна зрялост и възвръщаемост. По този начин ще бъде постигната яснота и последователност както в подготовката, така и в одитирането на проектите.

Андрей Новаков представлява България в ЕП за втори пореден мандат. Той е член на Комисията по бюджетен контрол (CONT) и представлява Европарламента в преговорите за бюджета на ЕС за 2021 г. Освен с работата си по Общия регламент за управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, той отговаря и за пакета за преодоляване на последиците от COVID кризата REACT-EU. Новаков е координатор в Комисията по регионално развитие (REGI) и участва в още две комисии - Комисията по бюджети (BUDG) и Комисията по транспорт и туризъм (TRAN).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен