Избрани Новини

ЦСРИ - Симитли е с нова модерна зала за рехабилитация

Социалната услуга се ползва от деца и младежи със специални образователни потребности

Центърът за социална рехабилитация и интеграция - Симитли е с ново модерно оборудване и обзавеждане, доставено по проект „Разширяване обхвата на учебни и рехабилитационни дейности чрез ново допълнително обзавеждане и оборудване на ЦСРИ - гр.Симитли“, който община Симитли успешно изпълни.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП, като общият бюджет на проекта е 42 622,23 лв. Община Симитли участва със собствени финансови средства в размер на 6 819,56 лв. или 16,00 % от проектния бюджет.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е разкрит през април 2018 г. като държавно делегирана дейност с капацитет 24 места и възможност да ползват социалната услуга 70 деца и възрастни. Социалната услуга включва разнообразни образователни, консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен и независим начин на живот на деца и възрастни от различни рискови групи.

Ползватели на социалната услуга ЦСРИ са деца и младежи със специални образователни потребности, възрастни хора с физически увреждания, хора с двигателни затруднения, както и потребители от съществуващите на територията на община Симитли социални услуги.

Благодарение на изпълнението на заложените проектни дейности се обзаведоха и оборудваха 1 зала за рехабилитация, зала за обучение и приемна. С нови лаптопи, принтерни устройства и подходящи мебели залата за обучение за деца беше напълно обновена, а залата за рехабилитация се превърна в най-модерната и добре оборудвана зала за деца и възрастни с двигателни проблеми и затруднения, която включва уреди като стълба за рехабилитация, успоредка-проходилка, велоергометър, уреди за задвижване на раменната става и глезенната  става, уреди за баланс, уреди за задвижване на колянната става, уред за задвижване на китка, уред за раздвижване на ръка, табло ДЕЖ с 25 дейности със звукова и светлинна сигнализация, специализирано табло за обучение на деца с ментални увреждания в социални умения, терапевтични дюшеци за гимнастика, гимнастическа ролер топки за йога, аеробика и гимнастика, гири с различна тежест, масажни топки, оборудвана клетка на Роше, терапевтичен басейн с топки и още много други уреди, които да бъдат в помощ както на потребителите, така и на специалистите, които ще работят с тях.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)