Станете млади конгресмени!

Търсят се младежи за участие в пленарните сесии на Конгреса на местните и регионалните власти през 2021 г.

За поредна година Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа набира кандидатури на млади хора от 47-те държави членки, които да участват в работата на институцията.
Инициативата "Подмладяване на политиката" има за цел да създаде пространство за диалог между „младежките делегати“ и местните изборни представители, както и да даде възможност на младите хора да изразят своите виждания по темите, които Конгресът обсъжда.
През 2021 г. избраните младежки делегати ще имат възможност да участват (онлайн или физически) в двете сесии на Конгреса в Страсбург - 23 - март и 26 - 28 октомври. Между март и октомври те ще бъдат ангажирани и с разработването свой собствен проект на местно ниво, свързан с приоритетите на Конгреса или темите на сесиите.
Кандидатите следва да отговарят на следните критерии:
• отворени, ангажирани и мотивирани да развиват и работят за засилване на диалога между младите хора и изборните представители на местно/ регионално ниво;
• на възраст между 18 и 30 години;
• да притежават личен документ и да живеят в държавата, която ще представляват;
• активни в младежките дейности на местно и регионално ниво;
• в състояние да се ангажират изцяло с дейността, вкл. подготовката и изпълнението на проекти на местно ниво;
• да проявяват интерес към активно участие в процесите на формулиране на политики на местно и регионално ниво, но да не бъдат изборни представители;
• в състояние да разпространяват придобитата по време на сесиите информация при завръщането си в страната;
• да притежават добри умения по публично говорене и писане;
• да бъдат в състояние да работят в среда с мултикултурен екип;
• да не са участвали в предходни издания на инициативата;
• владеещи отлично английски език.
Кандидатите следва да попълнят формуляр за участие в срок до 30 декември.
Информация за участието и онлайн формуляра за регистрация са налични на следния линк: http://a.cs.coe.int/…/Inscr…/Call_for_applications_2021.aspx
Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите до 30 януари 2021 г.
Лице за контакт от Конгреса: Ms Dolores Rios Turon, e-mail: con- [email protected],coe.mt


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен