Стиварството - изчезналият занаят (снимки)

Практикувало се е в неврокопските села Илинден, Парил, Тешово

Стивастарството е форма на подвижен наемен труд за разбиване на козина, вълна или памук. Практикувало се е в неврокопските села Илинден, Парил, Тешово от мъже-стивастари. Разбиването на влакната се извършвало с лък, който представлява леко закривен дървен прът със здраво опъната корда (връв). Стивасването се извършва от двама мъже. Кордата се опира върху влакната. Лъкът се държи с лявата ръка, а с дясната се удря по кордата с дървен уред с вретеновидна форма, издялан от чимширено или черничево дърво. При удрянето се получава вибрация, от която се разделят влакната.
Стивастарството се практикува до началото на ХХ век.
Снимки: стивастарски инструменти от фонда на Общинския исторически музей в Гоце Делчев.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"