В Сандански приключи проект "Силни и активни /СИЛА/“

Той е с участието на екипа от Дневен център "Света Неделя“

Успешно приключи проектът на Сдружение „Шанс” - Разлог „Силни и активни /СИЛА/”, провел се през летните месеци в гр.Сандански. Създаде се група за взаимопомощ на територията на Разлог, Сандански и Петрич. Изпълнението и реализацията на проекта се осъществи на територията на трите общини – Разлог, Сандански и Петрич. А домакин за града бе част от екипа на Дневен Център „Света Неделя“ - Сандански.

Водеща организация на проекта е Сдружение „Шанс” - Разлог.

Партньори станаха Сдружение „БАЛИЗ” - Петрич и Сдружение „Алтернатива” - Сандански.

Проектът е на стойност 9 000 лева и е финансиран от БАЛИЗ.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на живот на семейства с деца с интелектуални затруднения от Общините Разлог, Сандански и Петрич.

Дейностите оказаха психологическа подкрепа на семействата, подпомогнаха родителите да се справят по-успешно с трудностите, които срещат при отглеждането и възпитанието на децата си, повишиха възможностите на родителите да търсят и намират опора в създалата се социална мрежа за подкрепа и разбиране. Това мотивира особено родителите от Сандански (които нямат формална общност) да се организират в устойчива група, която да се бори и отстоява правата си.

В изпълнение на целите и в рамките на проекта, 15 родители на деца и младежи с интелектуални затруднения създадоха нови контакти помежду си, получиха професионално консултиране и оценка на потребностите си, бяха подкрепени психологически, подобриха уменията си за родителстване, усвоиха нови способи за справяне с различни ситуации.

Резултатите от проекта ще бъдат разпространени чрез сайтовете на сдруженията, сайта на БАЛИЗ, както и тези на общините, на чиято територия бе реализиран проектът. Ще бъде разпространена брошура чрез клоновата мрежа на БАЛИЗ.