Отворени са офертите за проектирането на ремонта на 5 мостови съоръжения

Единият е на моста в Благоевград на път III-1006, минаващ над Е79 за Покровник

Отворени са офертите в обществената поръчка за изготвянето на технически проекти за ремонта на 5 мостови съоръжения. Въз основа на тях след това ще се възлагат строителните работи. Търгът е разделен в обособени позиции и включва изготвянето на проектни решения за обновяването на Дъговия мост над р. Русенски лом в гр. Русе на път I-5 Русе -Велико Търново, на селскостопански надлез при 381-ви км на Подбалканския път I-6 в района на с.Малко Чочовени, на моста в гр. Благоевград на път III-1006, минаващ над Е79 за с. Покровник, както и на 2 мостови съоръжения на третокласния път III-637 Вукан - Пенкьовци в област Перник.

В обособена позиция е проектирането на ремонта на селскостопански надлез мост при км 0 на път III-1006 Благоевград –Падеж. Съоръжението е на ул.„Покровнишко шосе“ в  Благоевград и премоства път I-1/Е79 София-Кулата. Неговата дължина е 175 м. Индикативната стойност на поръчката е 80 хил.лв. без ДДС. Отворени са офертите на:

ДЗЗД „Трансконсулт Група - 22“ с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД и „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД);
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"