Детската млечна кухня в Банско продължава работата си

Стриктно се спазват всички санитарни изисквания и норми

Община Банско информира всички родители, че няма промяна в организацията на работа на Детската млечна кухня на ул.„България”. Тя продължава работата си и след влизане в сила на Заповед № 677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Детската млечна кухня ще продължи да приготвя вкусна и качествена храна за децата на Банско при стриктно спазване на всички санитарни изисквания и норми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен