БЧК преустановява всички курсове

Всички записани курсисти ще бъдат уведомени по телефон и/или ел.поща

Във връзка с удължената извънредна епидемиологична обстановка с решение на 855/25.11.2020 г. Министерския съвет и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-677/25.11.2020 г., се преустановява провеждането на курсовете на БЧК по Първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсовете по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна, считано от 23:30 на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
Отменят се също и планираните курсове чрез електронната система за записване на БЧК.
Всички записани курсисти ще бъдат уведомени по телефон и/или ел.поща.
Промените можете да следите на интернет страницата на БЧК.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен