Археология ще бъде възможна и на хълма над обект "Хераклея Синтика“ (снимки)

Продължава благоустрояването на пътя от разклона за село Рупите към античния град

Продължава благоустрояването на пътя от разклона за село Рупите към археологически обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ в местността Рупите. Ще бъдат асфалтирани 1,9 км, а за останалите до 2,4 км се търси ново проектантско решение за настилка заради намерени артефакти.

Кметът на общината Димитър Бръчков отчете работата в една посока на местната власт и държавата. „Имаме изведени приоритети и целенасочено действаме по тях, в тази посока са и решенията на съветниците“, каза градоначалникът. Закупени са няколко частни имота в границите на обект „Античен град Хераклея Синтика“, два от които са разплатени, за още два се водят разговори. За тези частни имоти, както и за общинските има одобрени подробни устройствени планове за реставрация, консервация и социализация. Успоредно с това е променен и статутът на хълма над обекта, където археологията беше забранена. „Оттук насетне ще може да се работи, защото има установена археология и обектът ще стане още по-мащабен“, подчерта кметът Димитър Бръчков.

Община Петрич получи правото за стопанисване и управление на археологическия обект, което дава възможност за задаване на посоката за неговото бъдещо развитие. Благодарение на това се очаква одобрението на проекта за реставрация, консервация и социализация на обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ на стойност 8 млн.лева.

„С този проект ще променим облика на обекта, защото туристите точно това искат – да има условия“, посочи още кметът на общината Димитър Бръчков. С всички тези предпоставки се очаква на годишна база посещаемостта на обекта да стигне 150 хиляди туристи, при 60 хиляди до момента.

Депутатът Георги Динев допълни, че е от изключително значение в тази посока именно реализирането на инфраструктурното решение за асфалтиране на пътя с ПМС от м.май  2019 г. „Правителството и премиерът потвърдиха своите намерения обекти като този да получават финансиране, за да се развиват“, каза Георги Динев.

Безвъзмездното финансиране за благоустрояването на пътя е 1,4 млн.лв. включително за изграждането на съоръжение за преместване заради газопреносна тръба.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"