Община Сандански ще раздаде 162 пакета за нуждаещи се

Те са осигурени от Българския червен кръст

162 лица от община Сандански ще получат по 1 хранителен пакет и 1 пакет лични предпазни средства и хигиенни препарати. Раздаването на пакетите ще започне от днес, като всеки ще го получи по адрес на местоживеене. До края на седмицата ще бъде организирана доставката на пакетите и до населените места чрез кметовете, които също ще доставят пакетите до адреса на всяко лице.

Лицата, имащи право на помощта, не получават социални помощи по Закона за социално подпомагане и не са включени в списъците за подпомагане с храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2017-2020 г.

С тази кампания Българският червен кръст подпомага 893 лица от цялата област Благоевград, като 162 от тях са за Община Сандански.