Дистанционно ще се обучават учениците от 5 до 12 клас в Разлог

Решението е на Кризисния щаб към община Разлог

Кризисният щаб към община Разлог, съгласувано с РИО- Благоевград, взе решение от 16.11. до 29.11. (включително) учениците от 5-ти до 12-ти клас в община Разлог да преминат към дистанционна форма на обучение.

Решението ще бъде сведено за изпълнение на директорите на училищата в общината за изпълнение и организиране на учебния процес.