7 учители са диагностицирани с COVID-19 в Петрич

Всички са в добро общо състояние

Към 12.11. поради диагностициран ученик или учител с COVID-19 инфекция, на обучение от разстояние в електронна среда са две паралелки на територията на община Петрич. Едната паралелка е в първи клас, а другата е в шести клас.

В понеделник, 16.11., учениците от първи клас се връщат в училище, а учениците от шести клас ще продължат обучението си присъствено в класната стая от вторник - 17.11.2020 г.
Към днешната дата 7 учители са диагностицирани с COVID-19 инфекция, информират от Общинския кризисен щаб, като всички са в добро общо състояние и през следващата седмица 5-има от тях ще се върнат в класните стаи.
Към настоящия момент няма обективни предпоставки за преминаване на всички ученици от община Петрич към обучение от разстояние в електронна среда.
През тази седмица се наблюдава тенденция към понижаване на диагностицираните заболели с COVID-19.
Общинският оперативен щаб ще продължи да следи и анализира епидемичната обстановка в общината и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки, за които обществеността ще бъде своевременно информирана.

Напомняме, че остава в сила Заповед № РД-01-1007/03.11.2020г. на директора на РЗИ Благоевград (http://petrich.bg/…/regul…/orders-covid-19/download03112020…) за намаляване на работното време на всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета, кафе-сладкарници, барове, детски кътове и клубове) - до 22:30 часа, като мярката е в сила от 3 ноември до 15 ноември. След тази дата  заведенията продължават на работно време от 06:00 часа до 23:30 часа, съгласно т.10 от Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването:????
https://www.mh.government.bg/…/zapoved_merki_izvanredna_epi…