Избрани Новини

В Банско напомнят на собствениците на кучета за задълженията им

Стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Община Банско уведомява всички собственици на кучета, че при отглеждането им, стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, а именно:

чл.172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

чл.173. Собствениците на кучета са длъжни:

1. При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и да го предоставят за проверка на общинските и ветеринарномедицинският паспорт;

Чл.177./1/ Забранява се:

3. Извеждане на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
4. Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци;
Горните разпоредби се отнасят за домашни любимци, извеждани на публични места, като при констатиране на нарушения в правомощията на общинска администрация и кмета на общината е да бъде търсена административно-наказателна отговорност от нарушителите, състояща се в съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване наказателно постановление.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден