Вече пречистват въздуха в разложката болница

Система намалява вирусния товар върху лекарите и пациентите

Община Разлог съвместно с МБАЛ - Разлог осигури и монтира клетки за пречистване на въздуха. Системата е поставена във Вътрешно отделение, Отделението за долекуване, Инфекциозно отделение и в отделението за образна диагностика.

Целта на системата е да подобри въздуха, намалявайки вирусите, бактериите и вредните организми. Системата предполага намаляването на вирусния товар върху лекарите и лекуващите се. Община Разлог и МБАЛ - Разлог ще следят за очаквания ефект от връзката с работниците в отделенията и при необходимост ще допълни системата за пречистване на въздуха.