Поставят системи за пречистване на въздуха в разложката болница

Медицинската система за цялата болница ще струва 110 000 лв.

Проектират поставянето на системи за пречистване на въздуха в стратегически отделения на МБАЛ Разлог.

Ще се ползват средства, внасяни през годините в специални сметки за рекултивация на депа за битови отпадъци. Държавата – чрез ресорното министерство МОСВ, дава законова възможност на общините, които са събирали тези средства, да ги ползват по необходимост и сега община Разлог ще осигури полезна и необходима инвестиция за здравното заведение.

Събраните през годините внасяни отчисления за община Разлог са в размер на 450 000 лв. Медицинската система за цялата болница ще струва 110 000 лв.

Първоначално системите за пречистване и обработване на въздуха и повърхностите ще бъдат поставени в общите части на отделенията – в коридорите, но се търси и вариант за по-малки уреди, които да бъдат разположени в болничните стаи.

Тази система дава активна непрекъсната дезинфекция на въздуха и повърхностите. Проучванията, които сме направили показват, че подобни системи успешно се прилагат в над 60 страни в Европа и в съседни на България държави.

След социалните услуги и мерките, които се въведоха в Разлог при карантина в условия на разпространение на КОВИД 19 – доставките на храна, лекарства, грижи за хората в карантина и възрастните без близки, на хората с увреждания, поредната стъпка за осигуряването на модерна система за пречистване и обработка на въздуха и повърхности за болницата е планово действие за осигуряване на добра среда за лечение и грижа за хората в здравното ни заведение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен